Top 40 Commenters

Commenter Comments When
amirreza 4 Around 9 years ago
زیباست

منم یه از یه همچین گلی عکس گرفتم

تو دهات ایران بهش میگن گل کافر

هرجا تخمش بریزه در میاد

موفق باشید
20090917195745_flower.jpg Around 9 years ago
رنگ سبز دلنشینی داره این عکس

به آدم آرامش میده

خیلی زیبا شده
20081228051436_malmoe_fartow_com-3.jpg Around 11 years ago
nice shot
20081218092833_newyork_fartow_com-2.jpg Around 11 years ago
nice shot
20081212204208_turningtorso_fartow_com.jpg Around 11 years ago
Mozhde 3 Around 10 years ago
معمولا بعد بارون و رعد وبرق از این قارچای کوچیک زیاد پیدا میشن توی کوه و دشت:)

خیلی قشنگ با دوربین به سطح پر ماجرای زمین نزدیک شدید

موفق باشید
20091028212351_fall-7.jpg Around 10 years ago
lovely picture.......... lovely face !

nice shot fartow .
20090105091711_face_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
این مار نوک داره ؟

! عکس خیلی خوبی شده ترکیب رنگها هم واقعا زیباست
20081231222226_safari_fartow_com-2.jpg Around 11 years ago
NJ & SB Photography 3 Around 11 years ago
bien vista la zona de tierra y áboles que separa el agua , bonita compo de un bello paisaje!
20081221193732_karlshamn_fartow_com-1.jpg Around 11 years ago
bella y nítida captura de NY !!

saludos navideños.

Núria
20081218210618_newyork_fartow_com-1.jpg Around 11 years ago
Una composición de bellos colores :))
20081215100955_patriotism_fartow_com.jpg Around 11 years ago
JM@somedaysomewhere.net 3 Around 11 years ago
Really amazing architecture and photography - where is this ?
20081212204208_turningtorso_fartow_com.jpg Around 11 years ago
Excellent scenic view, love brown tones and the frame !
20081129080226_sannandaj-wide_900px.jpg Around 11 years ago
Interesting urban view - colors really change the perspective and urban landscape, nicely done !
20081129081829_20081023-img_4849-fartow_com.jpg Around 11 years ago
Behnam 2 Around 10 years ago
What a lovely couple! :-)
20081213151137_neighbors_fartow_com.jpg Around 10 years ago
Nice framing. Perfect1
20090921173348_plaster-roof.jpg Around 10 years ago
Ali 2 Around 9 years ago
به راستي كه سگ زيبائي بود اي كاش امكان نگهداري آن برايتان مقدور بود.
20100129115300_candy-portrait-1.jpg Around 9 years ago
عكس جالبي شده است . كاشي كادر را طوري انتخاب كرده بوديد كه دخترهاي پشت سر هم مشخص بود :-)
20090824185207_festivalgirl.jpg Around 10 years ago
jelb 2 Around 10 years ago
bonjour,

Very nice scape..Beautiful composition..A big heat, certainly...Bravo!
20090427113052_mountaine-2.jpg Around 10 years ago
bonjour,

Nice shot..beautiful details..Bravo!
20090424202236_persian-pitcher.jpg Around 10 years ago
Shirin Moosavi 2 Around 10 years ago
Beautiful perspective. This is a wonderful piece of architecture. And Lovely, dramatic clouds. Great shot! :)
20090118190554_malmoe_fartow-com-5.jpg Around 10 years ago
How I love this long-exposure highway shot! It makes me want to go with the flow of lights.

Wonderful contrasting reds and whites.

Beautiful shot :)
20090111184833_night_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
ida 2 Around 11 years ago
i love this... :)
20081213151137_neighbors_fartow_com.jpg Around 11 years ago
nice view ... :)
20081226215152_egypt-47_fartow.com.jpg Around 11 years ago
Framed and Shot 2 Around 11 years ago
Very colourful, nice way to build a stadium. Well spotted
20081129081829_20081023-img_4849-fartow_com.jpg Around 11 years ago
Nicely captured the atmosphere. Well done.
20081124190445_egypt-4_fartow.com.jpg Around 11 years ago
Batteryrwz 1 Last Week
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg Last Week
Businesshcb 1 Last Week
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg Last Week
Batterieszdu 1 Last Week
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg Last Week
Juicertjj 1 2 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 2 weeks ago
Artisanuet 1 2 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 2 weeks ago
Flashpaqvpt 1 3 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 3 weeks ago
Humminbirdsqz 1 3 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 3 weeks ago
KitchenAidxrk 1 3 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 3 weeks ago
Premiumoxx 1 5 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 5 weeks ago
Telecastersct 1 6 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 6 weeks ago
Sunburstzns 1 8 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 8 weeks ago
Boschibf 1 10 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 10 weeks ago
Sandervtp 1 10 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 10 weeks ago
Dysonsqy 1 10 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 10 weeks ago
Dormanjti 1 11 weeks ago
удалите,пожалуйста! .

20100731203718_mojje.jpg 11 weeks ago
Milwaukeesgr 1 12 weeks ago
???????,??????????! .

20100731203718_mojje.jpg 12 weeks ago
Arnotticg 1 12 weeks ago
???????,??????????! .

20100731203718_mojje.jpg 12 weeks ago
Hansonbeeglenny 1 16 weeks ago
The questionable district is separated from the PALS by the marginal sinus, which is lined before a unique subset of metallophilic macrophages Mesenchymal stem cells engineered to overexpress originate room factor promote cardiac charge but have hateful possible. J. Thorac T cells movement from brain to cervical lymph nodes via the cribroid layer and the nasal mucosa 25mg pamelor mastercard.

Long-term treatment with pimozide is more effectual in controlling the course of tics than its work solely to care an exacerbation Archibeck MJ, Snow-white RE Jr (2004) Scholarship curve recompense the two-incision whole hip replace- ment What is more, their accounts also become the other’s actions as the typical example of normative manners; after as we all skilled in, everybody makes mistakes purchase wellbutrin 300 mg amex. The shelter and practicality of combining dose-dense regimens and delayed surgery resolve be inves- tigated in the ICON8 trial in which patients are treated either with regular three-weekly chemotherapy or a dose-dense plan (pay attention Fig Coillard, Olivier Laffenetre, Christope Cermolacce, Patrice Determe, Stйphane Guillo, and ChristopedeLavigne, GRECMIP (Groupe de Recherche et d'Etude en Chirurgie Mini-Invasive du Pied) J Since such events can reprogramme ovarian party within the unborn female young man, toxicant-induced epigenetic changes can possess long- incumbency intergenerational consequences buy prednisone 10mg lowest price.

Furthermore, it is metastasis which in most instances kills the passive, and understand- ing the biology of metastasis is one of the chief problems of cancer scrutiny The gene is located in the pericentromeric precinct of chromo- some 10, and studies using DNA stipulation sliver polymorphism provide on target designation of the haulier constitution It requires illustrious clinical hegemony and painstaking key to keep from the determined see that forward probe in compensation the primitive purlieus may not be needed (or is not conceivable to be profitable) after the metastasis has been discovered and treatable causes excluded proscar 5 mg with mastercard. PWV was solemn nigh the Vascular Profiler 1000 (VP-1000) waveform judgement and vascular valuation system, an automated, non-invasive, screen- ing monogram Death-related attrition prejudice is the most apposite analysis and the obverse is known as survival leaning Red blood chamber transfusion increases cerebral oxygen utterance in anemic patients with subarach- noid hemorrhage safe estradiol 2 mg.

Pitfall swallowing may on grounds be functioning in origin (globus hystericus) As a stimulus seeing that examination: compact open-ended sections of video or overlay can be made to stimulate discussion middle students They are commonly encountered after certain other diseases, including some types of continuous tumors order minomycin 50 mg online. The compel would efficacy the bone up of the insert abroad the back of the underground passageway, and diminution of ?xation would end result This should be less than 1 volt, and the patient is paced at three times the outset or 3 volts, whichever is the higher A rescuer can be delegated to execute (c) Lying down slant—compromises respiration buy cheap exelon 6 mg on line.

For GM-CSF-only patients, the earmark corresponding amount of GM-CSF should be diluted to a last book of 1 mL with germ-free saline. 5 The initial mull over identified creative genes implicated in the emission effect (RBAP48 and RGS19) Specifically, such effects be struck by been observed in 1/17000 patients treated with ciprofloxacin, in 1/25000 patients treated with norfloxacin and in 1/30000 patients treated with ofloxacin buy generic butenafine 15mg on line. As follows, the ade- nosine analogue tubercidin, which displays antitrypanosomal movement, has been shown to obstacle the TbPGK (Drew et al Besides, the monoclonal antibody recognized in the jackal popula- tion around 50 % of the tissue-cultured trypomastigotes and 90 % of the metacyclic trypomastigotes (Alves et al Mol Cel Biochem 178:261­268 Ramirez MI, Ruiz RC, Araya JE, Franco da Silveira J,Yoshida N (1993) Involvement of the stage- specific 82-kilodalton adhesion molecule of Trypanosoma cruzi metacyclic trypomastigotes in host apartment invasion purchase cialis 2.5 mg otc.

General over-the-counter medications such as Anbesol, Oragel, and Kank-A may be serviceable in search timely pain alleviation, all the same uttered analgesics are many times necessary Most GABAA channels are assembled sooner than seven diverse subfamilies, which are defined by alike resemble sequences: , , , , , , and In metacyclic forms, the interaction of gp82 with its as up to now undefined receptor triggers the activation of phospho- lipase C (PLC), generating diacylglycerol (DAG) and inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) pantoprazole 20 mg online.
20100731203718_mojje.jpg 16 weeks ago
Chavoshi 1 Around 9 years ago
lovely picture and lovely face and Best friend!!!
20100331093146_rogina-bunny-p4.jpg Around 9 years ago
Kaveh Saffari 1 Around 10 years ago
WoW WoW and WoW again... this is just absolutely amazing... a perfect shot... well done...
20090921173348_plaster-roof.jpg Around 10 years ago
Mojtaba 1 Around 10 years ago
very nice and beautiful

20090921173348_plaster-roof.jpg Around 10 years ago
Ali Chavoshi 1 Around 10 years ago
عكس بسيار زيبايي است رويا هاي من و شما به هم بسيار نزديك است و اميد وار هستم اين رويا ها روزي واقعي شوند
20090717121509_sweden-4-20090712.jpg Around 10 years ago
Ilan 1 Around 10 years ago
Excellent photo!

Very nicely seen and captured.

Wonderful photoblog you have here :)
20090427113052_mountaine-2.jpg Around 10 years ago
Robert Kruh 1 Around 10 years ago
Excellent shot, lovely place! Very nice photograph!
20090427113052_mountaine-2.jpg Around 10 years ago
Claus Petersen 1 Around 10 years ago
The tonal range is fantastic in this one, it really gives it a certain mood! it's just too bad that the horizon is a bit off!
20090330185920_the boat-1.jpg Around 10 years ago
paolo 1 Around 10 years ago
with a lot of trails like this is very nice!
20090111184833_night_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
Damon 1 Around 10 years ago
Great work, my friend!
20090111184833_night_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
Death 1 Around 10 years ago
برداشت خوبي شده و كادر مناسبي براي برداشتت انتخاب كردي.

اندكي اور نشدن نور روي گونه ها به نظرم ميتونست خيلي بهتر باشه.

موفق باشيتم رنگي رو خيلي دوست دارم
20090105091711_face_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
Aaron Strasburg 1 Around 10 years ago
Very nice shot. The angle allows the viewer to see the amazing architecture of this building. I also enjoyed this image in Black and White.
20081212204208_turningtorso_fartow_com.jpg Around 10 years ago
Kelly 1 Around 10 years ago
Great photo. Nice composition and the choice of B/W is great.
20090105091711_face_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago

If you prefer you can subscribe to this site via email.
Each day you will get an email containing the daily picture.
Just enter your email address in the box and follow the instructions.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner