تازه ترین 40 نظر/پیشنهاد

Commenter Comments When
amirreza 4 Around 9 years ago
زیباست

منم یه از یه همچین گلی عکس گرفتم

تو دهات ایران بهش میگن گل کافر

هرجا تخمش بریزه در میاد

موفق باشید
20090917195745_flower.jpg Around 9 years ago
رنگ سبز دلنشینی داره این عکس

به آدم آرامش میده

خیلی زیبا شده
20081228051436_malmoe_fartow_com-3.jpg Around 10 years ago
nice shot
20081218092833_newyork_fartow_com-2.jpg Around 10 years ago
nice shot
20081212204208_turningtorso_fartow_com.jpg Around 10 years ago
Mozhde 3 Around 9 years ago
معمولا بعد بارون و رعد وبرق از این قارچای کوچیک زیاد پیدا میشن توی کوه و دشت:)

خیلی قشنگ با دوربین به سطح پر ماجرای زمین نزدیک شدید

موفق باشید
20091028212351_fall-7.jpg Around 9 years ago
lovely picture.......... lovely face !

nice shot fartow .
20090105091711_face_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
این مار نوک داره ؟

! عکس خیلی خوبی شده ترکیب رنگها هم واقعا زیباست
20081231222226_safari_fartow_com-2.jpg Around 10 years ago
NJ & SB Photography 3 Around 10 years ago
bien vista la zona de tierra y áboles que separa el agua , bonita compo de un bello paisaje!
20081221193732_karlshamn_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
bella y nítida captura de NY !!

saludos navideños.

Núria
20081218210618_newyork_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
Una composición de bellos colores :))
20081215100955_patriotism_fartow_com.jpg Around 10 years ago
JM@somedaysomewhere.net 3 Around 10 years ago
Really amazing architecture and photography - where is this ?
20081212204208_turningtorso_fartow_com.jpg Around 10 years ago
Excellent scenic view, love brown tones and the frame !
20081129080226_sannandaj-wide_900px.jpg Around 10 years ago
Interesting urban view - colors really change the perspective and urban landscape, nicely done !
20081129081829_20081023-img_4849-fartow_com.jpg Around 10 years ago
Behnam 2 Around 9 years ago
What a lovely couple! :-)
20081213151137_neighbors_fartow_com.jpg Around 9 years ago
Nice framing. Perfect1
20090921173348_plaster-roof.jpg Around 9 years ago
Ali 2 Around 9 years ago
به راستي كه سگ زيبائي بود اي كاش امكان نگهداري آن برايتان مقدور بود.
20100129115300_candy-portrait-1.jpg Around 9 years ago
عكس جالبي شده است . كاشي كادر را طوري انتخاب كرده بوديد كه دخترهاي پشت سر هم مشخص بود :-)
20090824185207_festivalgirl.jpg Around 9 years ago
jelb 2 Around 10 years ago
bonjour,

Very nice scape..Beautiful composition..A big heat, certainly...Bravo!
20090427113052_mountaine-2.jpg Around 10 years ago
bonjour,

Nice shot..beautiful details..Bravo!
20090424202236_persian-pitcher.jpg Around 10 years ago
Shirin Moosavi 2 Around 10 years ago
Beautiful perspective. This is a wonderful piece of architecture. And Lovely, dramatic clouds. Great shot! :)
20090118190554_malmoe_fartow-com-5.jpg Around 10 years ago
How I love this long-exposure highway shot! It makes me want to go with the flow of lights.

Wonderful contrasting reds and whites.

Beautiful shot :)
20090111184833_night_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
ida 2 Around 10 years ago
i love this... :)
20081213151137_neighbors_fartow_com.jpg Around 10 years ago
nice view ... :)
20081226215152_egypt-47_fartow.com.jpg Around 10 years ago
Framed and Shot 2 Around 10 years ago
Very colourful, nice way to build a stadium. Well spotted
20081129081829_20081023-img_4849-fartow_com.jpg Around 10 years ago
Nicely captured the atmosphere. Well done.
20081124190445_egypt-4_fartow.com.jpg Around 10 years ago
Chavoshi 1 Around 9 years ago
lovely picture and lovely face and Best friend!!!
20100331093146_rogina-bunny-p4.jpg Around 9 years ago
Kaveh Saffari 1 Around 9 years ago
WoW WoW and WoW again... this is just absolutely amazing... a perfect shot... well done...
20090921173348_plaster-roof.jpg Around 9 years ago
Mojtaba 1 Around 9 years ago
very nice and beautiful

20090921173348_plaster-roof.jpg Around 9 years ago
Ali Chavoshi 1 Around 10 years ago
عكس بسيار زيبايي است رويا هاي من و شما به هم بسيار نزديك است و اميد وار هستم اين رويا ها روزي واقعي شوند
20090717121509_sweden-4-20090712.jpg Around 10 years ago
Ilan 1 Around 10 years ago
Excellent photo!

Very nicely seen and captured.

Wonderful photoblog you have here :)
20090427113052_mountaine-2.jpg Around 10 years ago
Robert Kruh 1 Around 10 years ago
Excellent shot, lovely place! Very nice photograph!
20090427113052_mountaine-2.jpg Around 10 years ago
Claus Petersen 1 Around 10 years ago
The tonal range is fantastic in this one, it really gives it a certain mood! it's just too bad that the horizon is a bit off!
20090330185920_the boat-1.jpg Around 10 years ago
paolo 1 Around 10 years ago
with a lot of trails like this is very nice!
20090111184833_night_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
Damon 1 Around 10 years ago
Great work, my friend!
20090111184833_night_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
Death 1 Around 10 years ago
برداشت خوبي شده و كادر مناسبي براي برداشتت انتخاب كردي.

اندكي اور نشدن نور روي گونه ها به نظرم ميتونست خيلي بهتر باشه.

موفق باشيتم رنگي رو خيلي دوست دارم
20090105091711_face_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
Aaron Strasburg 1 Around 10 years ago
Very nice shot. The angle allows the viewer to see the amazing architecture of this building. I also enjoyed this image in Black and White.
20081212204208_turningtorso_fartow_com.jpg Around 10 years ago
Kelly 1 Around 10 years ago
Great photo. Nice composition and the choice of B/W is great.
20090105091711_face_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
m a r t a 1 Around 10 years ago
Flying low! Great catch!
20081223193017_bird_fartow_com-1.jpg Around 10 years ago
Olivier Jules 1 Around 10 years ago
nice picture
20081228051436_malmoe_fartow_com-3.jpg Around 10 years ago
k@ 1 Around 10 years ago
Thanks for visiting ! That is nice view you get here ! Where it is ?
20081226215152_egypt-47_fartow.com.jpg Around 10 years ago
Lilly and Ronnie 2¢ 1 Around 10 years ago
Sweets contrasts with a common theme . . Seasonal Greetings.
20081224130800_zen_fartow_com-2.jpg Around 10 years ago
JJ 1 Around 10 years ago
Sweet capture

Merry Christmas to you and yours
20081224130800_zen_fartow_com-2.jpg Around 10 years ago
Peter 1 Around 10 years ago
Such an amazing and exiting architecture. Great capture, love the sepia.
20081220150953_tehran_fartow_com-3.jpg Around 10 years ago
محمدرضا 1 Around 10 years ago
چه منچه منظره قشنگی واقعا فوق العاده هست بخصوص رنگ زرد گل ها ...
20081216172538_treeshdr_fartow_com.jpg Around 10 years ago
vahid 1 Around 10 years ago
nice capture.i love it
20081214215106_egypt-17_fartow.com.jpg Around 10 years ago
NarB 1 Around 10 years ago
Beautiful attitude and lovely lightning. I like
20081212004342_woman2_fartow_com.jpg Around 10 years ago
Henrik 1 Around 10 years ago
Very nice pet / cat shot! Well done!
20081204073053_egypt-38.jpg Around 10 years ago
Cassy 1 Around 10 years ago
Great picture!
20081125080334_egypt-11_fartow.com.jpg Around 10 years ago
Dan 1 Around 10 years ago
very cool landscape
20081125193135_egypt-13_fartow.com.jpg Around 10 years ago
P:DEeK 1 Around 10 years ago
nice perspective. i like the whole view. Iran football team is very strong :)
20081129081829_20081023-img_4849-fartow_com.jpg Around 10 years ago

اگر مایلید میتوانید عضو خبرنامه این تارنما شوید.
هر روز که عکس جدیدی افزوده شود شما نیز یک ایمیل دریافت خواهید کرد.
با وارد کردن نشانی ایمیل خودتان در فیلد زیر راهنمایی لازمه .را دریافت خواهید کرد

:نشانی ایمیل خودتان را در زیر وارد کنید

Delivered by FeedBurner